Pomagamy naszym klientom w zabezpieczeniu kontraktów za pomocą gwarancji ubezpieczeniowych. Gwarancje ułatwiają zawarcie i obsługę kontraktu na dostawę towaru lub realizację usługi. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej łatwo jest poprawić płynność finansową firmy i pozyskać większą ilość zleceń, poprzez uwolnienie dodatkowych środków finansowych.

 

Produkty jakie proponujemy w zakresie zabezpieczeń gwarancyjnych to:

 

  •     Gwarancje wadialne
  •     Gwarancje należytego wykonania kontraktu
  •     Gwarancje usunięcia wad i usterek / rękojmi
  •     Gwarancje zwrotu zaliczki

 

Dzięki zawarciu gwarancji ubezpieczeniowej korzyść odnosi zarówno beneficjent/zleceniodawca jak i przedsiębiorca.

 

Dla beneficjenta jest to najbardziej wiarygodna forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, daje pewność że ewentualne należności będą wypłacone szybko i bezwarunkowo.

 

  • Gwarancje ubezpieczeniowe są powszechnie akceptowane w większości przetargów i umów jako forma wniesienia wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.
  • Wymagania ubezpieczycieli są mniejsze niż banków udzielających gwarancji bankowych
  • Koszt gwarancji ubezpieczeniowej jest stosunkowo niewielki w porównaniu do innych form zabezpieczenia
  • W odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciążają zdolności kredytowej firmy

 

Przedsiębiorca dzięki gwarancjom może uwolnić dodatkowe środki finansowe i w prosty sposób spełnić wymagania kontrahentów w zakresie zabezpieczenia realizacji kontraktu i usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi. Zamiast zamrażania części płatności,  jako zabezpieczenia, większość kontrahentów akceptuje gwarancje ubezpieczeniowe.

 

Dzięki temu, że do jej wystawienia wymagana jest analiza finansowa firmy przez ubezpieczyciela, gwarancja pozwala również uwiarygodnić firmę w oczach kontrahenta, a jej koszt jest znacznie niższy niż koszty kredytu.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.