OC działalności gospodarczej (OC firmy) to bardzo ważny element ochrony ubezpieczeniowej każdej firmy. Dzięki niemu zabezpieczamy przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich w razie szkody w mieniu lub na osobie wynikającej m.in. z nienależytego wykonania usługi lub spowodowanej przez produkt ubezpieczonego.

 

Proponujemy ubezpieczenia OC dla poszczególnych rodzajów działalności, z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy:

 

  •     OC działalności gospodarczej / firmy - deliktowe i kontraktowe
  •     OC za produkt - więcej >>>
  •     OC architekta i projektanta - więcej >>>
  •     OC projektanta systemów informatycznych
  •     OC spedytora
  •     OC przewoźnika drogowego
  •     OC zarządcy nieruchomości
  •     OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
  •     OC osób sporządzających świadectwa energetyczne

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.


Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Polisa OC działalności służy pokryciu roszczeń skierowanych przeciwko ubezpieczonej firmie, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone innym, a związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym przez firmę mieniem. Dodatkową korzyścią jest fakt, że towarzystwo w którym przedsiębiorstwo zawarło ubezpieczenie, sprawdzi zasadność wypłaty odszkodowania i w ten sposób może potwierdzić lub oddalić odpowiedzialność za dane zdarzenie – działając w imieniu swoim, ale również w interesie przedsiębiorcy.

 

Główny zakres polisy to odpowiedzialność za posiadane i użytkowane mienie oraz odpowiedzialność deliktowa za tzw. czyny niedozwolone, wynikająca z kodeksu cywilnego. Najczęściej już w zakresie podstawowym ubezpieczyciele obejmują również odpowiedzialność kontraktową. Dodatkowym rozszerzeniem jest natomiast wariant obejmujący OC za produkt i np. OC pracodawcy. Zakres ochrony różni się pomiędzy poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, warto więc sprawdzić czy proponowana polisa jest odpowiednia dla działalności danej firmy.

 

Trzeba pamiętać, że zakres ustawowej odpowiedzialności nie zawsze pokrywa się z zakresem ubezpieczenia i dlatego należy zadbać o odpowiednią konstrukcję ubezpieczenia i zawarcie w nim, jeżeli zachodzi taka konieczność, dodatkowych klauzul rozszerzających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Pozwoli to zmniejszyć do minimum rozdźwięk pomiędzy zakresem odpowiedzialności jaką ponosimy ustawowo jako przedsiębiorstwo, a tym za jaki odpowie ubezpieczyciel.

Istnieją również ubezpieczenia dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych o odpowiednim dla danej grupy zakresie np.: oc architekta, oc przewoźnika drogowego, oc spedytora,  oc zarządcy nieruchomości.

 

Każde ubezpieczenie OC powinno być skonfigurowane pod konkretnego klienta, tak by znaleźć optymalną ochronę przy akceptowalnym poziomie składki.

Wysokość składki za ubezpieczenie OC zależy od czterech głównych czynników: sumy gwarancyjnej (czyli maksymalnej kwoty do jakiej odpowiada towarzystwo), zakresu ubezpieczenia, branży w jakiej firma działa oraz od rocznych obrotów firmy (czyli de facto od wielkości przedsiębiorstwa, dla niektórych rodzajów działalności zamiast obrotów bierze się pod uwagę ilość pracowników lub lokalizacji).

 

W coraz bardziej skomplikowanej przestrzeni gospodarczej i przy zwiększającej się świadomości klientów i kontrahentów odnośnie przysługujących im praw, właściwie każda firma działająca na rynku powinna posiadać odpowiednie dla swojej działalności ubezpieczenie OC.

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.