Jak powszechnie wiadomo szkodom należy przede wszystkim zapobiegać, ale ponieważ mimo wszystko się zdarzają, warto mieć dobre ubezpieczenie i wiedzieć co zrobić gdy jednak przydarzy nam się nieszczęście.

 

W przypadku szkody należy pamiętać o pewnych podstawowych zasadach i czynnościach, które pomogą nam zapanować nad sytuacją i jednocześnie zapobiec dalszym niepożądanym skutkom i powiększaniu się szkód:

 

 • należy udzielić natychmiastowej pomocy jeżeli są poszkodowane osoby
 • użyć wszelkich środków w celu zabezpieczenia i ratowania mienia
 • jednocześnie skontaktować się z odpowiednimi służbami: strażą pożarną, pogotowiem i policją jeżeli doszło do przestępstwa
 • zadbać o pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia
 • następnie zabezpieczyć mienie w taki sposób, aby pozostało w stanie nienaruszonym do przyjazdu likwidatora, a szkoda się nie powiększała
 • jeżeli konieczne są jakieś doraźne naprawy to dobrze jest zrobić zdjęcia miejsca wystąpienia szkody przed podjęciem działań - to ułatwi pracę likwidatora

 

Kolejne kroki dotyczą już samego procesu likwidacji szkody z posiadanego ubezpieczenia:

 

 • pilnie (nie później niż w ciągu 3 dni) powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie dzwoniąc na odpowiednią infolinię
 • jednocześnie można skontaktować się ze swoim agentem i poprosić o poradę co do dalszych kroków i w celu wyjaśnienia szczegółów dotyczących likwidacji
 • opisując okoliczności zdarzenia wraz z poszkodowanym nie powinno się składać żadnych oświadczeń - opisać obiektywnie sytuację
 • po zgłoszeniu szkody na infolinii, oddzwoni likwidator i poinformuje o szczegółach likwidacji oraz umówi na oględziny tzw. likwidatora mobilnego.
 • następnie należy wypełnić dokumenty wskazane przez likwidatora i przekazać je ubezpieczycielowi
 • po zakończeniu likwidacji klient otrzymuje pisemną decyzję o przyznanym odszkodowaniu, którego wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody
 • jeżeli zbieranie dokumentów powoduje wydłużenie procesu likwidacji, to odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od otrzymania przez ubezpieczyciela wszystkich
 • dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji.

 

Najczęściej proces likwidacji szkody przebiega bezproblemowo, ale stosowanie się do powyższych wskazówek z pewnością ułatwi i przyspieszy całą procedurę.

 

Gdy jednak  pojawią się problemy, o pomoc można zwrócić się do pośrednika u którego zawarliśmy polisę.