ryzyka cybernetyczne

Zarządzanie ryzykiem należy zacząć od rozpoznania na jakiego rodzaju incydenty i w jakim stopniu firma jest narażona. Podobnie jest również w przypadku ryzyka informatycznego związanego z utratą lub ujawnieniem danych, włamaniem do systemów informatycznych czy ich awarią.


Kolejnym krokiem będzie wdrożenie odpowiednich mechanizmów i procedur bezpieczeństwa oraz kontroli.

 

Wszystkie te działania są oczywiście uzależnione od skali i profilu prowadzonej działalności, ale z reguły obejmują:

  • zabezpieczenie systemu informatycznego poprzez kontrolę dostępu
  • przeszkolenie pracowników w zakresie ryzyk informatycznych
  • zastosowanie oprogramowania antywirusowego i firewall oraz jego stała aktualizacja
  • regularne tworzenie kopii zapasowych i odpowiednie procedury ich przechowywania
  • wdrożenie procedur zgodnych z przepisami RODO i dbałość o pozyskiwanie i przetwarzanie danych zgodne z normami prawnymi
  • przygotowanie schematów postępowania w razie incydentów ujawnienia danych
  • oraz zadbanie o płynność finansową i ciągłość działania firmy w razie incydentu informatycznego, czyli o ochronę ubezpieczeniową CYBER od szkód i nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych związanych z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz danych osobowych.

Dowiedz się więcej na temat ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk cybernetycznych.