Jak ubezpieczyć samochód firmowy - od wartości brutto, netto czy z 50% VAT

Suma ubezpieczenia na polisie Auto Casco samochodu powinna odpowiadać jego realnej wartości na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia lub wartości fakturowej dla pojazdu nowego. Ponadto na polisie zawsze znajduje się informacja czy suma ubezpieczenia jest podana według wartości brutto (aktualnie z 23% VAT), netto (bez VAT) lub z uwzględnieniem 50% obowiązującej stawki podatku VAT (11,5% VAT). Jaką więc wartość należy uwzględnić na polisie, żeby w razie szkody nie być stratnym o VAT lub żeby niepotrzebnie nie przepłacać za ubezpieczenie?

 

 

O tym czy samochód powinien być ubezpieczony od wartości brutto z pełnym VAT, z uwzględnieniem połowy stawki VAT, czy od wartości netto decyduje fakt czy ubezpieczony (a w przypadku aut leasingowanych ubezpieczający) odlicza od swojego auta ten podatek w całości, w części czy nie ma wcale takiej możliwości. Odszkodowanie bowiem co do zasady ma umożliwić odtworzenie strat, więc na podatku VAT nie powinniśmy ani zyskać, ani stracić. Towarzystwa ubezpieczeniowe stoją więc na stanowisku, że polisa powinna być zawarta w taki sposób, a co za tym idzie odszkodowanie powinno być wypłacane w takiej kwocie na jaką ubezpieczonemu przysługuje odliczenie VAT od pojazdu.

 

 

Kto może ubezpieczyć auto od wartości brutto, a kto powinien od netto lub z połową VAT?

 

Osoby prywatne, które nie wykorzystują samochodu do działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie mają możliwości odliczenia podatku VAT, powinny ubezpieczyć swoje auto od wartości brutto. Oznacza to, że ubezpieczyciel zarówno w przypadku szkody częściowej jak również całkowitej wypłaci odszkodowanie wraz z podatkiem VAT. To powinno umożliwić naprawę uszkodzonego samochodu lub kupno nowego w razie kasacji lub kradzieży bez straty finansowej dla ubezpieczonego.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza lub firma niezależnie od formy prawnej, jeśli nie jest płatnikiem podatku VAT również powinna ubezpieczać swoje auta od wartości brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Nie ma bowiem możliwości odliczenia tego podatku, więc każda inna forma ubezpieczenia (połowa VAT lub netto) w razie szkody wygeneruje stratę o VAT.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy będące płatnikami VAT i użytkujące samochody osobowe mogą bez żadnych dodatkowych wymagań odliczyć 50% podatku VAT. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ubezpieczyć auto od wartości netto plus połowa należnego VAT (aktualnie netto + 11,5%). Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tu odpowiednie klauzule i zapisy na polisach. Jednak uwaga - w przypadku takiego ubezpieczenia istnieje ryzyko, że w razie szkody całkowitej czyli kasacji lub kradzieży otrzymamy wypłatę w kwocie netto. Bezpieczniejszym może się więc okazać w niektórych TU ubezpieczenie od wartości brutto.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy będące płatnikami VAT mogą w niektórych szczególnych przypadkach lub po spełnieniu odpowiednich wymogów odliczyć pełen VAT od auta osobowego. W tym celu należy zgłosić do urzędu skarbowego fakt użytkowania samochodu osobowego tylko do celów służbowych. Tu polecamy jednak skonsultować się z księgową lub doradcą podatkowym. Cały VAT można również odliczyć od samochodów ciężarowych, dostawczych i innych specjalistycznych służących działalności gospodarczej. W takiej sytuacji auto powinno być ubezpieczone od wartości netto (bez VAT) i w takiej kwocie otrzymamy też odszkodowanie zarówno przy szkodzie częściowej, kradzieży jak i przy szkodzie całkowitej. W tym przypadku nie ma sensu przepłacać za polisę uwzględniającą wartość pojazdu z VAT i nie będzie to żadnym problemem jeżeli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za naprawę w kwocie netto, ponieważ przedsiębiorca rozliczy sobie brakujący VAT w kolejnej deklaracji.

 

 

Dopasuj polisę do swojej sytuacji podatkowej - nie przepłacaj niepotrzebnie i nie oszczędzaj na siłę.

 

Zawsze warto więc sprawdzić jaką część VAT możemy w świetle prawa odliczyć i wtedy odpowiednio dopasować sumę ubezpieczenia, tak żeby w razie szkody nie być stratnym o podatek VAT, ale też żeby niepotrzebnie nie przepłacać za polisę. Polisa z pełnym 23% VAT-em, czyli od wartości brutto będzie zawsze najdroższa, ponieważ całkowita wartość samochodu, czyli suma ubezpieczenia będzie w tym przypadku najwyższa. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie odliczyć podatku VAT, musimy ponieść ten dodatkowy koszt żeby ubezpieczenie było pełne, a kwota odszkodowania satysfakcjonująca. Z drugiej strony nie warto przepłacać za polisę od wartości brutto jeśli mamy możliwość odliczenia pełnego VAT np. od auta ciężarowego, bo ubezpieczyciel w myśl zasady o wyrównaniu strat i braku dodatkowej korzyści z ubezpieczenia i tak wypłaci odszkodowanie od wartości netto.

 

Warto dokładnie omówić sumę ubezpieczenia i przysługujące nam odliczenia ze swoją księgową/ym oraz agentem/tką i przyjąć odpowiedni sposób rozliczania VAT i ubezpieczenia pojazdów służących działalności gospodarczej. Tylko dla samochodów prywatnych sprawa jest bowiem prosta - zawsze ubezpieczamy od wartości brutto.

 

W sprawie ubezpieczeń samochodów firmowych oraz wyjaśnienia tej i innych kwestii związanych z ubezpieczeniami dla firm zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.