Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt lub maszyny budowlane po przyjęciu do eksploatacji:

 

  • ochrona działa podczas eksploatacji, montażu i demontażu, napraw i remontów
  • suma ubezpieczenia określana jest od wartości odtworzeniowej lub rzadziej i w uzasadnionych przypadkach od wartości rzeczywistej
  • do ubezpieczenia niezbędny jest wykaz sprzętu z datą produkcji i wskazaną wartością odtworzeniową