Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt lub maszyny budowlane po przyjęciu do eksploatacji:

 

 • ochrona działa podczas eksploatacji, montażu i demontażu, napraw i remontów
 • suma ubezpieczenia określana jest od wartości odtworzeniowej lub rzadziej i w uzasadnionych przypadkach od wartości rzeczywistej
 • do ubezpieczenia niezbędny jest wykaz sprzętu z datą produkcji i wskazaną wartością odtworzeniową

Ubezpieczyć można następujące maszyny:

 

 • maszyny do przemieszczania gruntu - ładowarki, spycharki, koparki itp.
 • wyposażenie i sprzęt budowlany - rusztowania, szalunki, kompresory, generatory, barakowozy, kontenery budowlane
 • dźwigi i maszyny podnoszące - suwnice, dźwigi wieżowe, bramowe, platformy podnoszące, wózki widłowe
 • maszyny i sprzęt do budowy dróg
 • sprzęt do palowania i wierceń
 • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu - kruszarki, łamacze, młyny, maszyny sortujące
 • maszyny rolnicze - kombajny, siewniki itp.
 • pojazdy i sprzęt służb publicznych - straż pożarna, drabiny, pługi śnieżne
 • systemy transportowe i tabor kolejowy - we wskazanym miejscu ubezpieczenia
 • maszyny portowe i pracujące na nadbrzeżach

 

Ubezpieczenie obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie na skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym:

 

 • ubezpieczenie typu all risk - obejmuje wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyłączonych w warunkach ogólnych
 • zakresem ochrony objęte mogą być między innymi: wiatr, powódź, opady atmosferyczne, osunięcia i zapadanie się ziemi, ogień, kradzież, uderzenie pioruna, przewrócenie,
 • przygniecenie, wandalizm
 • najczęściej spotykane wyłączenia to m.in: awaria mechaniczna, naturalne zużycie i zużycie materiałów eksploatacyjnych, szkody za które odpowiada producent lub serwis
 • szkody wyrządzone umyślnie i na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego     

 

Warto pamiętać, że w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane jest według kosztów zakupu maszyny/sprzętu tego samego rodzaju z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia (wartość rzeczywista).

 

W przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel pokrywa koszty remontu/naprawy z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu.

 

Zobacz także ubezpieczenia budowlano - montażowe CAR/EAR.