Compensa Zdrowie i Multizdrowie - pakiety medyczne

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa jako jedno z kilku towarzystw na rynku oferuje pakiety medyczne będące alternatywą dla abonamentu, który możemy wykupić u konkretnego świadczeniodawcy, czy w konkretnej sieci placówek medycznych takich jak np. Luxmed czy Medicover. Poniżej opisujemy zalety i zakres tych rozwiązań dla Ciebie i Twoich pracowników.

 

1. Pakiet Compensa MULTI Zdrowie


Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie pozwala na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej bez dodatkowych kosztów, a do wyboru są  pakiet indywidualny, partnerski  i rodzinny.

 

Czym charakteryzuje się Pakiet zdrowotny MULTI Zdrowie?

 

 • Mamy zapewniony krótki czas oczekiwania na wizytę: do internisty i pediatry – 1 dzień roboczy , a do specjalisty – do 5 dni roboczych.
 • Lekarze wszystkich specjalizacji są dostępni bez limitów i bez skierowań co skraca drogę diagnozowania dolegliwości.  To duże ułatwienie i możliwość uzyskania szybkiego terminu wizyty u specjalisty bez konieczności umawiania konsultacji z lekarzem rodzinnym. Oszczędzamy więc na czasie, który w przypadku problemów zdrowotnych i konieczności szybkiej konsultacji jest szczególnie cenny.
 • Jest to ubezpieczenie zdrowotne z pełnym zakresem badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
 • Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne i alergologiczne
 • Zabiegi pielęgniarskie
 • Szczepienia na grypę i szczepienia WZW typu A i B

 

Zakres świadczeń różni się w zależności od wybranego wariantu: MULTI lub MEDMULTI.

 

Pakiet MULTI jest polecany jako najszerszy z dostępnych  w Compensie ofertujący lekarzy wszystkich specjalności dla dorosłych, a dla dzieci – pełen zakres odpowiadający specjalistom dla dorosłych.

 

Pakiet  MEDMULTI różni się brakiem dostępu do ginekologa i ginekologa- endokrynologa oraz prowadzenia ciąży.
Oba warianty można uzupełnić o rehabilitację, assistance medyczny i telemedycynę

 

 

Jakie korzyści daje Assistance medyczny ?


Assistance medyczny gwarantuje pomoc w sytuacji nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci członka rodziny. Oznacza to, że  Compensa wciela się w rolę „asystenta”, organizując  oraz opłacając  w przypadku nieszczęśliwego wypadku i nagłego zachorowania m.in.:

 • opiekę domową po leczeniu szpitalnym (organizacja niezbędnych porządków, refundacja dostaw zakupów i leków, podlewanie kwiatów itp.)
 • transport do placówki medycznej, pomiędzy placówkami i z powrotem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego
 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
 • dostarczenie lekarstw.

Po nieszczęśliwym wypadku w ramach assistance ubezpieczona osoba  może skorzystać ze świadczeń związanych z:

 • Rehabilitacją (3 wizyty w roku ubezpieczeniowym), o której więcej informacji znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 • Sprzętem rehabilitacyjnym.
 • W  sytuacji śmierci osoby bliskiej zapewniona jest pomoc psychologa.

Są to bezgotówkowe usługi w ponad 2500 rekomendowanych Placówkach Medycznych na terenie całej Polski.
Warto podkreślić, że ze wszystkich świadczeń można korzystać na terenie całej Polski.

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne Compensa MULTI Zdrowie daje możliwości bezgotówkowych świadczeń w:

 

 • Rekomendowanych Placówkach Medycznych (bezgotówkowo)
 • Innej placówce medycznej (zwracamy poniesione koszty, pod warunkiem, że wizyta była wcześniej zgłoszona na infolinii Compensy)

Wizyta w placówce spoza sieci Compensy
Aby skorzystać z placówki spoza sieci, należy jedynie przed wizytą zadzwonić na infolinię Compensy i o tym poinformować. Konsultant szybko zweryfikuje czy usługa jest w pakiecie. W przypadku pomyślnej weryfikacji, zatwierdzi możliwość wykonania usługi w innej placówce oraz zwrotu kosztów na zasadach refundacji.

 

Jakie są możliwości rozszerzenia ochrony?


Zasiłek szpitalny -  jest zabezpieczeniem finansowym na czas pobytu w szpitalu. Jeśli z uzasadnionych powodów trafisz do szpitala, wypłacimy Ci od 50 do 200 zł za każdy dzień pobytu.
Świadczenie operacyjne - zapewniające wypłatę świadczenia po zabiegu operacyjnym, który nastąpił w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

 


2. Pakiet Compensa Zdrowie


Pakiet Compensa Zdrowie jest dostępny w 3 wariantach do wyboru:

 • Podstawowy
 • Rozszerzony
 • Kompleksowy

Od wyboru wariantu zależy zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki. Każdy z wariantów ma pakiet indywidualny, partnerski  i rodzinny.

 

Wszystkie wymienione warianty ubezpieczenia zdrowotnego Compensa Zdrowie obejmują:

 • dostęp do infolinii
 • nielimitowany dostęp do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry
 • konsultacje specjalistyczne dziecięce (do 18 r.ż.), np. u chirurga dziecięcego, laryngologa czy ginekologa dziecięcego
 • konsultacje specjalistyczne po 18 r.ż., np. u chirurga, okulisty, neurologa
 • zabiegi ambulatoryjne (w tym m.in. zabiegi chirurgiczne, okulistyczne oraz zabiegi otolaryngologiczne)
 • szczepienia przeciwko grypie oraz iniekcje
 • badania diagnostyczne i badania profilaktyczne.

 

Dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie w poszczególnych wariantach zawiera:

 • wizyty domowe
 • opiekę przedporodową
 • szczepienie przeciwko tężcowi (anatoksyna przeciwtężcowa), WZW A i B, odrze, śwince, różyczce, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
 • testy alergiczne
 • rehabilitację.

Wszystkie usługi są bezgotówkowe i dostępne w ponad 1500 rekomendowanych Placówkach Medycznych na terenie całej Polski.

 

 

3. Compensa Zdrowie vs Compensa MULTI Zdrowie

 

Podsumowując - ubezpieczenie Compensa MULTI Zdrowie ma szerszy zakres niż pakiet Compensa Zdrowie ponieważ:

 • Ma o ponad 1200 placówek więcej do dyspozycji w całej Polsce
 • Akceptuje skierowania od lekarzy spoza sieci
 • Oferuje wyższe kwoty refundacji usług w przypadku skorzystania z usługi medycznej poza siecią
 • Nie wymagane są skierowania do specjalistów 
 • Umożliwia dostęp do wszystkich specjalistów dla dorosłych i dzieci
 • Obejmuje szerszy zakres diagnostyki obrazkowej i badań czynnościowych
 • Zapewnia nielimitowane wizyty domowe
 • Zawiera assistance medyczny w razie NW

Dostęp do prywatnej opieki medycznej to możliwość szybkiej diagnostyki i szybki dostęp do lekarzy specjalistów, ale przede wszystkim możliwość przeprowadzania profilaktycznych przeglądów stanu naszego zdrowia. Wpływa to na ogólny stan zdrowia i daje możliwość wczesnego wykrywania choroby na początkowym etapie.

O dokładny zakres każdego wariantu polisy, koszty oraz dopasowanie pakietu do Twoich potrzeb i możliwości zapytaj naszego doradcę - skontaktuj się z nami.