Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z ryzykiem wyrządzenia innym szkody. Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC firmy. Dlaczego warto wykupić OC działalności gospodarczej, ile ono kosztuje, jaka może być cena za jego brak i na jakie korzyści można liczyć?

Ubezpieczenie OC dla firmy informatycznej

Dedykowany Pakiet ubezpieczeń OC dla branży informatycznej IT. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonego wskazanego w umowie jak i jego pracowników. Ubezpieczonym może być zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również spółki osobowe i spółki prawa handlowego.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Do cyberbezpieczeństwa należy podchodzić kompleksowo. Dlatego oprócz ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych (tzw. Cyber) oferujemy teraz naszym klientom również złożoną z sześciu pakietów usługę monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie i zapobiegania atakom hakerskim.

Flagowy pakiet ubezpieczeniowy Compensy dla małych i średnich firm został poddany znaczącym zmianom.

Dzięki temu możemy zaoferować jeszcze szerszy zakres ochrony, na lepszych niż dotychczas warunkach.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to ochrona obejmująca sprzęt elektroniczny zarówno przenośny jak i stacjonarny oraz oprogramowanie i dane.

Elektronikę ubezpieczamy w wariancie All Risk, czyli ubezpieczeniem objęte będą wszystkie zdarzenia oprócz wyłączonych w umowie.