Nowy pakiet Ekstra Biznes Plus w Warcie

Nowy pakiet Warta Ekstra Biznes Plus oferuje szerszy zakres ubezpieczenia i nowe możliwości ochrony dla firm.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany i korzyści dla klientów:

 • Umożliwia ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i w zakresie all risks.
 • Włączenie niektórych klauzul dodatkowych do podstawowego zakresu ochrony.
 • Dodatkowe ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową: ubezpieczenie budynków w budowie, ubezpieczenie budowli tymczasowych, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie elektronicznych tablic świetlnych i inne.
 • Pakiet korzyści składający się z 9 dodatkowych klauzul.
 • Rozszerzony zakres klauzuli kradzieży zwykłej i ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od wiatru i deszczu bez określenia współczynnika siły wiatru i natężenia deszczu.
 • Ubezpieczenie od przepięć do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia majątku od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia all risks.
 • Ubezpieczenie kosztów poszukiwania przyczyny szkody - m.in. pokrycie kosztów ekspertyzy, koszty rozkucia ścian, zdjęcie podwieszanego sufitu.
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznej.
 • Obniżenie franszyz redukcyjnych (udziałów własnych) w klauzulach.
 • Najszerszy na rynku pakiet usług assistance dla firm.