Kolejny pakiet przeznaczony dla średnich i małych firm to Allianz Biznes Plus. Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw o majątku wynoszącym nie więcej niż 15 000 000 zł w jednej lub 25 000 000 zł w kilku lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały zestaw ryzyk nazwanych począwszy od pożaru czy zalania, ale może również obejmować ryzyka nienazwane.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

 

 • Budynki i budowle
 • Elementy działki - budowle i mała architektura
 • Wyposażenie
 • Środki obrotowe w miejscu ubezpieczenia i w transporcie (cargo)
 • Mienie osób trzecich - sprzęt w leasingu, dzierżawiony, towar powierzony w celu dalszej sprzedaży
 • Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne w wynajmowanym lokalu
 • Szyby od stłuczenia
 • Mienie pracowników
 • Wartości pieniężne
 • Elementy zewnętrzne - reklamy, markizy, klimatyzatory
 • Urządzenia przenośne
 • Ubezpieczenie pomocy prawnej
 • Informacja prawna - gratis

 

Ubezpieczenie bazowe obejmuje: pożar uderzenie pioruna, eksplozję, implozję, uderzenie lub upadek statku powietrznego i terroryzm.

 

Dodatkowo można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o: dym, sadzę, uderzenie pojazdu mechanicznego, falę dźwiękową, silny wiatr, grad, żywioły (w tym powódź), zalanie, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, katastrofę budowlaną, upadek drzew i budowli.

 

Zestaw ryzyk nazwanych można rozszerzyć o nienazwane ryzyka zewnętrzne i nienazwane ryzyka wewnętrzne, czyli szkody elektryczne i awarię maszyn.

Ubezpieczenie w pakiecie Allianz Biznes Plus może być zawarte na rok, dwa lub na trzy lata.