Ubezpieczenie wartości pieniężnych, oprócz gotówki obejmuje również m.in. czeki, weksle, karty płatnicze, złoto, srebro.

 

Wartości pieniężne możemy ubezpieczyć od:

  • ognia i innych zdarzeń losowych lub w wariancie all risk
  • kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu
  • rabunku i zniszczenia w czasie transportu

 

Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku zawierane jest na tzw. pierwsze ryzyko, czyli ustalamy sumę ubezpieczenia w wysokości najwyższej potencjalnej szkody. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (lub all risk) powinno obejmować całą gotówkę, która może się znajdować w ubezpieczanym lokalu.

Składka ubezpieczeniowa zależy od zabezpieczeń stosowanych w lokalu oraz klasy odporności na włamanie urządzeń w których przechowywane są wartości pieniężne.