Kolejny pakiet przeznaczony dla średnich i małych firm to Allianz Biznes Plus. Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw o majątku wynoszącym nie więcej niż 15 000 000 zł w jednej lub 25 000 000 zł w kilku lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały zestaw ryzyk nazwanych począwszy od pożaru czy zalania, ale może również obejmować ryzyka nienazwane.

Ubezpieczenie OC za produkt wprowadzony do obrotu jest sprzedawane w pakiecie jako rozszerzenie OC działalności gospodarczej. Tym zakresem ochrony powinni być szczególnie zainteresowani ci, którzy zajmują się produkcją, importem, wprowadzaniem produktu do obrotu.