Obowiązki pracodawcy przy wdrożeniu PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy element III filaru systemu emerytalnego, który powstał w 2019 roku. PPK wdrażane są stopniowo w firmach, w zależności od ilości zatrudnianych osób. W najbliższym czasie do systemu muszą przystąpić przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 osób.

 

Jakie są terminy wdrożenia PPK ?

 

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK w podmiotach zatrudniających od 20 do 249 pracowników to 27 października 2020 roku, a umowę o prowadzenie trzeba zawrzeć w imieniu pracowników do 10 listopada 2020 roku. Czasu na przeprowadzenie wdrożenia PPK w średniej wielkości firmach nie zostało więc wiele, żeby nie powiedzieć, że nie ma go prawie wcale. To praktycznie już ostatni dzwonek na podjęcie przez pracodawcę działań do których zobowiązuje go prawo. Małe firmy i sektor publiczny mają jeszcze czas do 23 kwietnia 2021.

 

Należy pamiętać, że wprowadzenie PPK jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy, ale uczestnictwo w nich jest dla pracowników dobrowolne, z tym że:

 • Pracodawca zapisuje automatycznie do PPK pracowników w wieku 18-54 lata, chyba że zadeklarują oni brak chęci przystąpienia.
 • Natomiast osoby w wieku 55-69 lat pracodawca jedynie informuje o możliwości przystąpienia i przystępują one jedynie jeśli wyrażą taką chęć.

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy w procesie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 

 1. Przeprowadzenie konsultacji z pracownikami lub ich reprezentantami w kwestii tworzenia PPK w firmie
 2. Dokonanie wyboru oferenta PPK 
 3. Po wyborze funduszu, podpisanie z nim umowy o zarządzanie PPK
 4. Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników
 5. Zawarcie w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK na ich rzecz
 6. Rozpoczęcie naliczania wpłat do PPK - o ile pracownicy przystąpią do programu
 7. Zapisywanie nowozatrudnionych o ile nie złożą deklaracji  rezygnacji

 

Instytucja wybrana do zarządzania PPK musi natomiast:

 

 1. Zgłosić umowę o zarządzanie do ewidencji PPK
 2. Przekazać każdemu pracownikowi pakiet informacyjny zawierający m.in. informacje na temat firmy prowadzącej PPK, warunki uczestnictwa i kontakt do opiekuna programu.

 

Zobacz też podstawowe i najważniejsze informacje na temat PPK.

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a doradzimy jak szybko i bezboleśnie przejść przez proces wdrożenia PPK w Twojej firmie.