Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt lub maszyny budowlane po przyjęciu do eksploatacji:

 

  • ochrona działa podczas eksploatacji, montażu i demontażu, napraw i remontów
  • suma ubezpieczenia określana jest od wartości odtworzeniowej lub rzadziej i w uzasadnionych przypadkach od wartości rzeczywistej
  • do ubezpieczenia niezbędny jest wykaz sprzętu z datą produkcji i wskazaną wartością odtworzeniową

Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia i maszyny służące do produkcji, wchodzące w skład linii produkcyjnych i inne maszyny, kotły, turbiny, frezarki, piece, wtryskarki, maszyny poligraficzne itp. spełniające poniższe warunki:

 

Ubezpieczenie utraty zysku ma na celu zrekompensowanie ubezpieczonemu strat finansowych powstałych w następstwie zdarzenia losowego, takich jak:

 

Pakiet ubezpieczeniowy GoBiznes w towarzystwie Gothaer przeznaczony jest dla małych i średnich firm, których majątek w jednej lokalizacji nie przekracza 10 milionów złotych lub 20 milionów we wszystkich lokalizacjach.

 

 
Kolejny pakiet przeznaczony dla średnich i małych firm to Allianz Biznes Plus. Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw o majątku wynoszącym nie więcej niż 15 000 000 zł w jednej lub 25 000 000 zł w kilku lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały zestaw ryzyk nazwanych począwszy od pożaru czy zalania, ale może również obejmować ryzyka nienazwane.