Kolejny pakiet przeznaczony dla średnich i małych firm to Allianz Biznes Plus. Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw o majątku wynoszącym nie więcej niż 15 000 000 zł w jednej lub 25 000 000 zł w kilku lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały zestaw ryzyk nazwanych począwszy od pożaru czy zalania, ale może również obejmować ryzyka nienazwane.

Ubezpieczenie OC za produkt wprowadzony do obrotu jest sprzedawane w pakiecie jako rozszerzenie OC działalności gospodarczej. Tym zakresem ochrony powinni być szczególnie zainteresowani ci, którzy zajmują się produkcją, importem, wprowadzaniem produktu do obrotu.

Jak powszechnie wiadomo szkodom należy przede wszystkim zapobiegać, ale ponieważ mimo wszystko się zdarzają, warto mieć dobre ubezpieczenie i wiedzieć co zrobić gdy jednak przydarzy nam się nieszczęście.