Ubezpieczenie OC za produkt wprowadzony do obrotu jest sprzedawane w pakiecie jako rozszerzenie OC działalności gospodarczej. Tym zakresem ochrony powinni być szczególnie zainteresowani ci, którzy zajmują się produkcją, importem, wprowadzaniem produktu do obrotu.

Jak powszechnie wiadomo szkodom należy przede wszystkim zapobiegać, ale ponieważ mimo wszystko się zdarzają, warto mieć dobre ubezpieczenie i wiedzieć co zrobić gdy jednak przydarzy nam się nieszczęście.