Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt lub maszyny budowlane po przyjęciu do eksploatacji:

 

  • ochrona działa podczas eksploatacji, montażu i demontażu, napraw i remontów
  • suma ubezpieczenia określana jest od wartości odtworzeniowej lub rzadziej i w uzasadnionych przypadkach od wartości rzeczywistej
  • do ubezpieczenia niezbędny jest wykaz sprzętu z datą produkcji i wskazaną wartością odtworzeniową

 
Kolejny pakiet przeznaczony dla średnich i małych firm to Allianz Biznes Plus. Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw o majątku wynoszącym nie więcej niż 15 000 000 zł w jednej lub 25 000 000 zł w kilku lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały zestaw ryzyk nazwanych począwszy od pożaru czy zalania, ale może również obejmować ryzyka nienazwane.