Zgodnie z nową ustawą, podmioty gospodarcze "korzystające ze środowiska" mają obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych, jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia w nim szkody oraz wprowadzenia działań naprawczych, w sytuacji wystąpienia szkody w środowisku. Z racji zmieniającego się prawa i coraz sprawniej działającej w tym zakresie administracji odpowiedzialność staje się coraz większa.

Ubezpieczenia flotowe są w większości towarzystw dostępne dla firm posiadających co najmniej 10 samochodów, ale możemy przygotować również ofertę dla mniejszej ilości pojazdów.