Ubezpieczenie OC dla firmy informatycznej

Dedykowany Pakiet ubezpieczeń OC dla branży informatycznej IT. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonego wskazanego w umowie jak i jego pracowników. Ubezpieczonym może być zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również spółki osobowe i spółki prawa handlowego.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Do cyberbezpieczeństwa należy podchodzić kompleksowo. Dlatego oprócz ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych (tzw. Cyber) oferujemy teraz naszym klientom również złożoną z sześciu pakietów usługę monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie i zapobiegania atakom hakerskim.

PPK - ogólne informacje

Co to jest PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy, wdrożony w 2019 roku, element trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce. System PPK został pomyślany tak, żeby na swoją przyszłą emeryturę składał się sam ubezpieczony, jego pracodawca, a swoją "cegiełkę" ma dokładać również państwo.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki pacodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy element III filaru systemu emerytalnego, który powstał w 2019 roku. PPK wdrażane są stopniowo w firmach, w zależności od ilości zatrudnianych osób. W najbliższym czasie do systemu muszą przystąpić przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 osób.

Ubezpieczenia w czasach pandemii COVID-19

Czas pandemii to okres w którym wiele branż przechodzi burzliwe zmiany dostosowując się do nowego otoczenia biznesowego. Branża ubezpieczeniowa również im podlega, jednak z natury zmienia się powoli, ponieważ ryzyko jakim zarządzają firmy ubezpieczeniowe wymaga bardzo przemyślanych i wyważonych działań.