Ogólne informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Co to jest PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy, wdrożony w 2019 roku, element trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce. System PPK został pomyślany tak, żeby na swoją przyszłą emeryturę składał się sam ubezpieczony, jego pracodawca, a swoją "cegiełkę" ma dokładać również państwo.

 

3 źródła finansowania PPK

 

 • Pracownik - wpłata podstawowa 2 % wynagrodzenia + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2 %
 • Pracodawca - wpłata podstawowa 1,5 % wynagrodzenia + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2,5 % 
 • Państwo - wpłata powitalna 250 zł + wpłata roczna 240 zł

 

Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązki pracodawcy

 

 • Wprowadzenie PPK jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy
 • Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracowników
 • Pracodawca domyślnie zapisuje do programu pracowników w wieku od 18 do 54 lat, chyba że złożą rezygnację
 • Osoby w wieku 55-69 lat pracodawca tylko informuje o możliwości przystąpienia

 

Główne założenia programu PPK

 

 • Środki zgromadzone w PPK są własnością pracownika. Wpłaty przekazywane są na jego prywatne konto w systemie.
 • Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i w razie śmierci ubezpieczonego wypłacane są w całości  spadkobiercom na wskazane przez nich konto.
 • Środki odłożone w ramach programu nie podlegają egzekucji komorniczej. Wyjątkiem jest egzekucja z tytułu zaległych alimentów.
 • Środki można w każdej chwili wypłacić np. z powodu poważnej choroby lub na pokrycie wkładu mieszkaniowego.
 • Po osiągnięciu 60-tego roku życia istnieją trzy możliwości wypłaty
 • Opłaty za zarządzanie funduszami w ramach programu PPK są regulowane i przez to znacznie niższe niż standardowe na rynku

 

Zobacz też aktualne terminy wdrożenia PPK i szczegółowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a doradzimy jak szybko i bezboleśnie przejść przez proces wdrożenia PPK w Twojej firmie.