Ubezpieczenie mienia jest jednym z podstawowych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej, którą powinno posiadać każde przedsiębiorstwo. W razie szkody umożliwia ono szybkie odtworzenie środków produkcji, a tym samym zapewnia płynność i utrzymanie podmiotu na rynku. 

 

Polisa może objąć następujące ryzyka i składniki majątku należącego do firmy:

 

 •     Ubezpieczenie budynków, lokali, sklepów, magazynów i innych nieruchomości firmowych wraz z wyposażeniem
 •     Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację nieruchomości do potrzeb firmy
 •     Środków obrotowych - towar w magazynie i transporcie, surowce, półprodukty
 •     Maszyny specjalistyczne, maszyny budowlane, linie produkcyjne, urządzenia oraz wyposażenie
 •     Ubezpieczenie sprzętu budowlanego
 •     Ubezpieczenie maszyn od awarii
 •     Elektronika - stacjonarna i przenośna należąca do firmy oraz użytkowana przez pracowników w biurze i poza nim
 •     Oprogramowanie oraz dane przechowywane w systemach informatycznych
 •     Gotówka - w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku
 •     Mienie firmowe / środki obrotowe w transporcie - ubezpieczenie cargo


Mienie firmowe można ubezpieczyć od:

 

 • Ognia i innych zdarzeń losowych - w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta 
 • W zakresie All Risks - tzw. wszystkie ryzyka oprócz wyłączonych w umowie - lepsza formuła i łatwiejsza likwidacja szkody niż w mieniu od ognia
 • Wandalizmu
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w niektórych przypadkach od kradzieży zwykłej 

Właściwy dobór zakresu i rodzaju ubezpieczenia pomoże w odpowiednim zabezpieczeniu dalszego funkcjonowania firmy po dużej szkodzie oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów.

 

Należy jednak pamiętać o właściwym ustaleniu sum ubezpieczenia szczególnie dla budynków, wyposażenia i środków obrotowych. Pozwoli to uniknąć tzw. niedoubezpieczenia i zastosowania przez firmę ubezpieczeniową zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w razie szkody. Co do zasady mienie od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczamy więc na pełną wartość, najlepiej odtworzeniową.