Ubezpieczenie mienia firmy, jest jednym z podstawowych ubezpieczeń. Ochroną można objąć następujące składniki majątku:

 

 

 •     Budynki, budowle, lokale wraz z wyposażeniem
 •     Nakłady inwestycyjne - nakłady poniesione na adaptację lokalu
 •     Środki obrotowe - towar w magazynie, surowce, półprodukty
 •     Maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
 •     Elektronika - przenośna i stacjonarna
 •     Oprogramowanie
 •     Gotówka - w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku
 •     Mienie w transporcie - cargoMienie firmowe można ubezpieczyć od:

 • Ognia i innych zdarzeń losowych - w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta 
 • W zakresie All Risks - tzw. wszystkie ryzyka oprócz wyłączonych w umowie
 • Od wandalizmu
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku
   


Właściwy dobór zakresu i rodzaju ubezpieczenia pomoże w odpowiednim zabezpieczeniu funkcjonowania firmy oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów.

 

Należy jednak pamiętać o właściwym ustaleniu sum ubezpieczenia szczególnie dla budynków, wyposażenia i środków obrotowych. Pozwoli to uniknąć tzw. niedoubezpieczenia i zastosowania przez firmę ubezpieczeniową zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w razie szkody.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, na co warto zwrócić uwagę ubezpieczając majątek firmy, przejdź do naszego PORADNIKA.