Ubezpieczenie od utraty dochodu dla profesjonalistów.

 

Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność ale wymaga odwagi, bo niesie ryzyko. Profesjonaliści, lekarze, lekarze dentyści, niezależnie od specjalizacji, zazwyczaj wykonują swój zawód pracując na kontraktach, czy prowadząc swoje gabinety w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Jeśli masz własną działalność masz też koszty, które nieodmiennie trzeba co miesiąc ponosić: czynsz za wynajmowane lokale, raty leasingowe związane z umowami na wynajem aparatury i sprzętu, samochodów i raty kredytów. Do tego dochodzą wydatki związane z utrzymaniem domu i rodziny.

 

Życie kręci się tak szybko, że zazwyczaj nie myślimy o awarii stworzonego przez nas mechanizmu działania: intensywna praca, szkolenia, sprawy rodzinne, wakacje.

 

Co będzie kiedy życie powie "STOP". Choroba, wypadek...

 

Czy umiesz sobie wyobrazić co stałoby się, gdybyś nie pracował przez 3-4 miesiące? Pół roku? Dłużej?...

Stałe zobowiązania życia codziennego... Te zawodowe i prywatne… Pojawią się pytania, co zrobić aby pokryć codzienne koszty, które będą powstawały niezależnie od tego, czy możesz pracować, czy też nie... Dobrym zabezpieczeniem są zgromadzone oszczędności, ale po co je konsumować.

 

Rynek finansowy wykształcił skuteczne antidotum na opisane wyżej dolegliwości.

 

Jest nim UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU W WYNIKU CHOROBY LUB WYPADKU w LLOYD’S.

 

Produkt ten ma charakter ochronny i atutem jest to, że sam Ubezpieczony w dużej mierze dopasowuje go do swoich potrzeb: poprzez wybór świadczeń, kwoty wypłat i długość okresów odszkodowawczych.

 

Świadczenia, zależnie od wybranych wariantów, mogą dotyczyć:

 • całkowitej trwałej niezdolności do pracy (w konkretnym zawodzie) wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • inwalidztwa rozumianego jako utrata kończyny lub organu albo całkowita utrata ich funkcji
 • świadczenia w przypadku zakażenia wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywanym zawodem
   

Świadczenia na wypadek śmierci lub inwalidztwa Ubezpieczonego są dość klasycznym sposobem zabezpieczenia bliskich. Takie ryzyka są dostępne u większości ubezpieczycieli działających na polskim rynku.

 

Jeśli chodzi o skutki chorób czy wypadków, które powodują niezdolność do pracy –  najpewniejszą ochronę daje właśnie omawiane ubezpieczenie w Lloyd’s. Niezdolność do pracy definiowana w ramach tego produktu to niezdolność do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu lub specjalizacji, a nie jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy pracy lekarza w ogólnym znaczeniu. Nie ma więc ryzyka, że choć lata zostały poświęcone na uzyskanie dyplomu, ubezpieczyciel stwierdzi, że np. lekarz może pracować w innej branży.

 

Ubezpieczenie od utraty dochodu chroni Twój konkretny zawód, specjalizację wskazaną na polisie!

Elementem dodatkowym ubezpieczenia tylko dla lekarzy są świadczenia na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW, gdzie w zakresie jest również zwrot kosztów kuracji poekspozycyjnej.

 

Amatorska aktywność sportowa jak bieganie, narciarstwo czy nurkowanie nie stanowią przeciwwskazań do ubezpieczenia. Jeśli ktoś natomiast szusuje poza szlakami, czy nurkuje poniżej 30 metrów, ma możliwość dokupienia takiego ryzyka. Lista tzw. ryzyk aktywnego życia jest enumeratywnie  wyszczególniona w OWU.

 

Suma ubezpieczenia, kwoty wypłacanych świadczeń?

Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego.

Przy świadczeniu z tytułu śmierci lub inwalidztwa w wyniku NW  może ona wynosić nawet do 10 mln zł.

 

Wyznacznikiem maksymalnej wysokości świadczenia za niezdolność do pracy są osiągnięte osobiście przez Ubezpieczonego przychody z tytułu wykonywanego zawodu, w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem polisy.

 

Przy całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek NW lub choroby - górny limit  to 65% wartości  średnich miesięcznych przychodów.

 

Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie?

Nie ma tu żadnej karencji. Ochrona aktywna jest od daty wybranej przez osobę ubezpieczoną, może się zacząć już dnia następnego od wpłaty składki.
Polisa zawierana jest na okres 1 roku, co pozwala dostosowywać produkt do aktualnej sytuacji finansowej Ubezpieczonego. Jeżeli w trakcie roku zmienią się np. przychody, będzie możliwość urealnienia przyjętych sum ubezpieczenia przy wznawianiu polisy na kolejny okres.

 

Składka?
Jej wysokość jest wyliczana indywidualnie, uzależniona jest od wieku klienta, wybranego przez niego zakresu ubezpieczenia i oczekiwań co do wysokości wypłacanych  świadczeń.

 

Dlaczego warto?
Ubezpieczać Cię będzie LLOYD'S jeden z najpewniejszych ubezpieczycieli na świecie. To fakt - jest to najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na rynku, ale też oferuje nowatorskie produkty, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

 

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU W WYNIKU CHOROBY LUB WYPADKU LLOYD’S gwarantuje wyjątkowo szeroki zakres ochrony, niespotykany w standardowych ubezpieczeniach:

 

 • ochronę w razie niezdolności do pracy w konkretnym zawodzie
 • wypłatę comiesięcznych świadczeń dostosowanych do sytuacji ubezpieczonego
 • utrzymanie standardu życia.
 • ochronę na całym świecie, potencjalnie dla każdego
 • uproszczoną procedurę zawarcia ubezpieczenia, bez ankiety medycznej.

 

Dodatkowym atutem jest pro klienckie nastawienie ubezpieczyciela oraz możliwość indywidualnego dobrania wszystkich parametrów ochrony.

 

Ubezpieczenie utraty dochodu w Lloyd’s jest w zasięgu ręki każdego – wystarczy o tym pomyśleć.

 

Nasi doradcy pomogą w wyborze optymalnej dla Ciebie konstrukcji pakietu.
Informacje dotyczące powyższego ubezpieczenia można również uzyskać osobiście w jednym z naszych biur.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.