Ubezpieczenie od tzw. ryzyk cybernetycznych to pakiet ochronny związany z zagrożeniami dotyczącymi utraty danych, ujawnieniem danych, atakami hakerskimi oraz regulacjami RODO.

 

Ubezpieczenie Cyber obejmuje szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie oraz spowodowane błędami czy zaniechaniami pracowników.

 

Polisa chroni przedsiębiorstwo od dwóch głównych ryzyk: odpowiedzialności za dane oraz ryzyka przestoju firmy.

Pierwsze zagadnienie obejmuje m.in. odpowiedzialność cywilną oraz administracyjną w związku z naruszeniem ochrony prywatności w tym przepisów RODO oraz odpowiedzialność za publikowane treści w tym np. naruszenie praw autorskich.

Ryzyko przestoju to koszty utraconych korzyści, odtworzenia danych lub koszty związane z wymuszeniem w związku z atakiem hakerskim np.przez ransomware. Z polisy mogą również zostać pokryte koszty związane z ustaleniem przyczyny i zarządzaniem kryzysem wywołanym incydentem informatycznym.

 

W zależności od rodzaju i zakresu polisy chronione mogą być zarówno dane elektroniczne, czyli koszty związane z ich odtworzeniem oraz koszty dodatkowe w tym np. kary administracyjne, koszty obrony prawnej i konsultacji, public relations, okup za odzyskanie danych jak również odpowiedzialność cywilna firmy związana z utratą/ujawnieniem danych i związane z tym odszkodowania.

 

Konstrukcja i zakres ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych zależy od branży i profilu działalności klienta oraz od ilości, sposobu przetwarzania i rodzaju danych na których firma pracuje. Można jednak śmiało powiedzieć, że na ryzyka cybernetyczne wystawiony jest dzisiaj praktycznie każdy podmiot działający w przestrzeni gospodarczej.  

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się trzy produkty ubezpieczeniowe dotyczące ryzyk cybernetycznych w trzech towarzystwach ubezpieczeniowych. Powyższy opis należy traktować poglądowo, ponieważ konkretny pakiet może zawierać tylko wybrane elementy z opisanego zakresu.