Ubezpieczenie od tzw. ryzyk cybernetycznych to pakiet ochronny związany z zagrożeniami dotyczącymi utraty danych, ujawnieniem danych, atakami hakerskimi oraz regulacjami RODO.

 

Ubezpieczenie Cyber obejmuje szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie oraz spowodowane błędami czy zaniechaniami pracowników. Jest to niezbędny element budujący cyberbezpieczeństwo w firmie.

 

Na cyberbezpieczeństwo w firmie wpływ mają trzy zasadnicze grupy czynników:

  • Oprogramowanie (software)
  • Sprzęt - komputery i cała infrastruktura (hardware)
  • Ludzie - pracownicy, klienci

Jak więc zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w firmie. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady:

  • Dobre oprogramowanie antywirusowe jest niezbędnym elementem na każdym komputerze firmowym i serwerze.
  • Wirtualne sieci VPN znacząco zwiększają cyberbezpieczeństwo, zwłaszcza podczas pracy zdalnej i logowania się do systemów spoza sieci biurowej.
  • Kolejny element cyberbezpieczeństwa to jakość haseł. Tutaj należy zwrócić uwagę zarówno na ich poziom skomplikowania, jak również częstotliwość ich zmiany.
  • Systematyczna aktualizacja oprogramowania pozwala na bieżące usuwanie luk bezpieczeństwa.
  • Cykliczny backup danych do co najmniej dwóch miejsc docelowych. Pozwala na szybkie odzyskanie kluczowych danych w razie ataku hakerskiego lub ich utraty i chroni dane np. w razie zaszyfrowania w skutek ataku ransomware.
  • Świadomość pracowników to kluczowy element. Tylko właściwie przeszkolony zespół będzie się w odpowiedni sposób stosował do zasad cyberbezpieczeństwa.
  • Polisa Cyber - zapewnia płynność finansową i może pomóc przetrwać firmie w razie ataku hakerskiego lub wycieku danych.  

 

Polisa chroni przedsiębiorstwo od dwóch głównych ryzyk: odpowiedzialności za dane oraz ryzyka przestoju firmy.

Pierwsze zagadnienie obejmuje m.in. odpowiedzialność cywilną oraz administracyjną w związku z naruszeniem ochrony prywatności w tym przepisów RODO oraz odpowiedzialność za publikowane treści w tym np. naruszenie praw autorskich.

Ryzyko przestoju to koszty utraconych korzyści, odtworzenia danych lub koszty związane z wymuszeniem w związku z atakiem hakerskim np.przez ransomware. Z polisy mogą również zostać pokryte koszty związane z ustaleniem przyczyny i zarządzaniem kryzysem wywołanym incydentem informatycznym.

 

W zależności od rodzaju i zakresu polisy chronione mogą być zarówno dane elektroniczne, czyli koszty związane z ich odtworzeniem oraz koszty dodatkowe w tym np. kary administracyjne, koszty obrony prawnej i konsultacji, public relations, okup za odzyskanie danych jak również odpowiedzialność cywilna firmy związana z utratą/ujawnieniem danych i związane z tym odszkodowania.

 

Konstrukcja i zakres ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych zależy od branży i profilu działalności klienta oraz od ilości, sposobu przetwarzania i rodzaju danych na których firma pracuje. Można jednak śmiało powiedzieć, że na ryzyka cybernetyczne wystawiony jest dzisiaj praktycznie każdy podmiot działający w przestrzeni gospodarczej.  

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się trzy produkty ubezpieczeniowe dotyczące ryzyk cybernetycznych i cyberbezpieczeństwa w firmie oferowane w trzech towarzystwach ubezpieczeniowych. Powyższy opis należy traktować poglądowo, ponieważ konkretny pakiet może zawierać tylko wybrane elementy z opisanego zakresu.

 

Ponadto oferujemy również cały pakiet usług prewencyjnych, czyli monitorowania cyberbezpieczeństwa systemów, które pomogą zapobiec atakom hakerskim w firmie lub wykryć je na wczesnym etapie - tutaj dowiesz się więcej na temat dostępnych pakietów prewencyjnych.

 

Jeśli masz pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa w firmie skontaktuj się z nami, a doradzimy jak szybko i bezboleśnie przejść przez proces wdrożenia powyższych rozwiązań w Twojej firmie i zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo informatyczne.