Ubezpieczenie od tzw. ryzyk cybernetycznych to pakiet ochronny związany z zagrożeniami dotyczącymi utraty danych, ujawnieniem danych, atakami hakerskimi oraz regulacjami RODO.

 

Ubezpieczenie Cyber obejmuje szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie oraz spowodowane błędami czy zaniechaniami pracowników.

 

W zależności od rodzaju i zakresu polisy chronione mogą być zarówno dane elektroniczne, czyli koszty związane z ich odtworzeniem oraz koszty dodatkowe w tym np. kary administracyjne, koszty obrony prawnej i konsultacji, public relations, okup za odzyskanie danych jak również odpowiedzialność cywilna firmy związana z utratą/ujawnieniem danych. 

 

Konstrukcja i zakres ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych zależy od branży i profilu działalności klienta oraz od ilości, sposobu przetwarzania i rodzaju danych na których firma pracuje. Można jednak śmiało powiedzieć, że na ryzyka cybernetyczne wystawiony jest dzisiaj praktycznie każdy podmiot działający w przestrzeni gospodarczej.