Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to ochrona obejmująca sprzęt elektroniczny zarówno przenośny jak i stacjonarny oraz oprogramowanie i dane.

Elektronikę ubezpieczamy w wariancie All Risk, czyli ubezpieczeniem objęte będą wszystkie zdarzenia oprócz wyłączonych w umowie.

 

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także zwiększone koszty działalności, które wynikają bezpośrednio ze szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, oprogramowaniu  lub danych.

 

Sprzęt elektroniczny to taki sprzęt, o którego wartości decyduje głównie zastosowana w nim elektronika. Będzie to: stacjonarny i przenośny sprzęt służący do przetwarzania danych (m.in. komputery, laptopy, serwery, tablety, telefony komórkowe/smartfony), urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt biurowy (faxy, drukarki, kopiarki), sprzęt medyczny, radiowy, graficzny, alarmowy, pomiarowy, automatyka przemysłowa.

 

Warto zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich rozszerzeń np. klauzuli sprzętu przenośnego (dla elektroniki przenośnej), sprzętu na stałe zamontowanego w samochodzie (możliwe w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych) oraz rozszerzenie zakresu terytorialnego jeśli pracownicy wyjeżdżają za granicę ze służbowym sprzętem.

 

Podstawę do ubezpieczenia powinna stanowić lista sprzętu z podaniem wartości odtworzeniowej ubezpieczanej elektroniki z podziałem na sprzęt stacjonarny i przenośny. Lista ułatwi późniejszą likwidację szkody i gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w wartości odtworzeniowej co umożliwi odkupienie nowego sprzętu podobnej klasy. Jest to bardzo istotne np. w przypadku telefonów komórkowych, które są często nabywane przez firmę w promocji. Jeśli do polisy nie załączymy listy sprzętu, istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie z promocyjną fakturą zakupu.

 

Dobrze zawarta polisa na sprzęt elektroniczny zagwarantuje wypłatę odszkodowania za np. zalany kawą laptop czy uszkodzony w wyniku upadku smartfon lub tablet. Zwykła polisa obejmująca urządzenia i wyposażenie biurowe od ognia i innych zdarzeń losowych nie zadziała w powyższych przypadkach.