Ochrona podatkowa Allianz Podatnik

We współpracy z Allianz proponujemy ubezpieczenie Ochrona Podatkowa Allianz Podatnik.


Ze względu na mnogość interpretacji przepisów podatkowych w naszym kraju oraz wciąż zmieniające się prawo, przychodzi nam funkcjonować w bardzo niestabilnym systemie fiskalnym.

 

Kontrola z urzędu skarbowego nie musi jednak wiązać się ze stresem.

Oprócz dobrej, orientującej się w przepisach księgowej, warto zabezpieczyć sobie dodatkowe wsparcie ze strony specjalistów.

 

W razie kontroli czy sporu z urzędem skarbowym lub ZUS-em Ochrona Podatkowa gwarantuje podjęcie działań mających na celu ochronę interesów ubezpieczonego przedsiębiorcy, Wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych  prof. Modzelewskiego, aby otrzymać natychmiastową pomoc podatkowo-prawną. Gdy pojawią się problemy, zajmą się nimi najlepsi specjaliści w kraju, a Ty możesz poświęcić czas na prowadzenie biznesu zachowując płynność i stabilność finansową firmy,

 

Ochrona Podatkowa jest dla:

 

  • przedsiębiorców
  • członków zarządu
  • dyrektorów finansowych
  • głównych księgowych
  • pracowników działów księgowości
     

Ochrona podatkowa gwarantuje specjalistyczne doradztwo i wsparcie już od samego początku kontroli w firmie i prowadzenie ewentualnego sporu, aż po ostatni etap, włącznie ze sprawą karno skarbową.

 

Ochrona działa wstecz i obejmuje wszystkie podatki za które osoby odpowiadają obecnie lub odpowiadały w poprzednich firmach w których pracowały.

 

Nielimitowana kwota na obronę Twoich interesów. Poza pokryciem kosztów związanych z prowadzeniem sporu, Ochrona Podatkowa zapewnia refundację nałożonych przez sądy grzywien i kar pieniężnych.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.