Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych:

 

  •     ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych
  •     ubezpieczenie budynków w wariancie All Risks
  •     ubezpieczenie mienia od kradzieży
  •     ubezpieczenie maszyn od awarii
  •     ubezpieczenie od wandalizmu
  •     ubezpieczenie oszkleń od stłuczenia
  •     ubezpieczenie OC wspólnoty/spółdzielni plus klauzule dodatkowe
  •     OC zarządu

Pakiet ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych najczęściej obejmuje ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych lub w wariancie all risks - od tzw. wszystkich ryzyk. Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o przepięcia, wandalizm, kradzież majątku wspólnoty.

 

Kolejnym ważnym składnikiem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej za szkody wyrządzone osobom trzecim jak i członkom wspólnoty oraz opcjonalnie ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty.

 

Dzięki długoletniej praktyce potrafimy odpowiednio dobrać zakres ubezpieczenia oraz zaproponować odpowiednie klauzule, które zapewnią optymalną ochronę i korzystną stawkę za ubezpieczenie.