Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia i programy ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb konkretnej wspólnoty mieszkaniowej:

 

  •     ubezpieczenie budynków / budynku wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
  •     ubezpieczenie budynków / budynku przez wspólnotę w wariancie All Risks
  •     ubezpieczenie mienia wspólnoty od kradzieży
  •     ubezpieczenie maszyn od awarii - w tym windy, kamery czy instalacje kontroli dostępu i domofony
  •     ubezpieczenie od wandalizmu - graffiti , dewastacja
  •     ubezpieczenie oszkleń od stłuczenia
  •     ubezpieczenie OC wspólnoty / spółdzielni mieszkaniowej plus klauzule dodatkowe
  •     OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Pakiety ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych najczęściej obejmują ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych lub w wariancie all risks - od tzw. wszystkich ryzyk. Dodatkowo zakres ochrony powinien być rozszerzony o przepięcia, wandalizm, kradzież majątku wspólnoty.

 

Kolejnym ważnym składnikiem pakietu jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej za szkody wyrządzone osobom trzecim jak i jej członkom oraz opcjonalnie ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

 

Dzięki długoletniej praktyce potrafimy odpowiednio dobrać zakres ubezpieczenia oraz zaproponować klauzule i zapisy w polisie, które zapewnią optymalną ochronę i korzystną stawkę za ubezpieczenie każdej wspólnoty mieszkaniowej. Pomagamy też w likwidacji szkód i stale współpracujemy z firmami zarządczymi i zarządami w celu odpowiedniej obsługi i wypracowania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej dla danego budynku czy wspólnoty.