Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z ryzykiem wyrządzenia innym szkody. Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC firmy. Dlaczego warto wykupić OC działalności gospodarczej i na jakie korzyści można wtedy liczyć?

Zagadnienia związane ze spadkiem i dziedziczeniem.

Dziedziczenie  - ważne zasady , które warto znać od strony osoby pozostawiającej majątek     (spadek) jak i osoby nabywającej prawa spadkowe. Aby uniknąć kłopotów warto je poznać szerzej.

Ubezpieczenie OC dla firmy informatycznej

Dedykowany Pakiet ubezpieczeń OC dla branży informatycznej IT. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonego wskazanego w umowie jak i jego pracowników. Ubezpieczonym może być zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również spółki osobowe i spółki prawa handlowego.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Do cyberbezpieczeństwa należy podchodzić kompleksowo. Dlatego oprócz ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych (tzw. Cyber) oferujemy teraz naszym klientom również złożoną z sześciu pakietów usługę monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie i zapobiegania atakom hakerskim.