Zagadnienia związane ze spadkiem i dziedziczeniem.

Dziedziczenie  - ważne zasady , które warto znać od strony osoby pozostawiającej majątek     (spadek) jak i osoby nabywającej prawa spadkowe. Aby uniknąć kłopotów warto je poznać szerzej.

Ubezpieczenie OC dla firmy informatycznej

Dedykowany Pakiet ubezpieczeń OC dla branży informatycznej IT. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonego wskazanego w umowie jak i jego pracowników. Ubezpieczonym może być zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również spółki osobowe i spółki prawa handlowego.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Do cyberbezpieczeństwa należy podchodzić kompleksowo. Dlatego oprócz ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych (tzw. Cyber) oferujemy teraz naszym klientom również złożoną z sześciu pakietów usługę monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie i zapobiegania atakom hakerskim.

PPK - ogólne informacje

Co to jest PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy, wdrożony w 2019 roku, element trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce. System PPK został pomyślany tak, żeby na swoją przyszłą emeryturę składał się sam ubezpieczony, jego pracodawca, a swoją "cegiełkę" ma dokładać również państwo.