Jak powszechnie wiadomo szkodom należy przede wszystkim zapobiegać, ale ponieważ mimo wszystko się zdarzają, warto mieć dobre ubezpieczenie i wiedzieć co zrobić gdy jednak przydarzy nam się nieszczęście.

 

Specyfika branży projektowo-inżynierskiej pociąga za sobą ryzyko uchybień i błędów prowadzących do negatywnych konsekwencji.

 

Dlatego na rynku oferowane są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla firm projektujących obiekty budowlane lub prowadzących nadzór nad wykonaniem prac budowlano-montażowych.

Zgodnie z nową ustawą, podmioty gospodarcze "korzystające ze środowiska" mają obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych, jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia w nim szkody oraz wprowadzenia działań naprawczych, w sytuacji wystąpienia szkody w środowisku. Z racji zmieniającego się prawa i coraz sprawniej działającej w tym zakresie administracji odpowiedzialność staje się coraz większa.