Dwoma głównymi systemami ubezpieczenia występującymi na rynku są ubezpieczenia na tzw. pierwsze ryzyko i na sumy stałe.

 

Ubezpieczenie na sumy stałe

W przypadku ubezpieczeń dla firm większość ubezpieczeń majątkowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie all risks zawieranych jest na sumy stałe. Przy tym rodzaju ubezpieczenia należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia, która powinna być zgodna z wartością ubezpieczanego mienia, w innym przypadku mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem.

 

Niedoszacowanie sumy ubezpieczenia powoduje, że w razie szkody odszkodowanie wypłacane jest proporcjonalnie do niedoubezpieczenia. Jeśli więc ubezpieczymy budynek o wartości 1 mln zł na kwotę 500 tys zł to mamy 50% niedoubezpieczenie. Gdy taki budynek ulegnie całkowitemu zniszczeniu ubezpieczyciel wypłaci 50% sumy ubezpieczenia czyli tylko 250 tys. zł. Matematyczne wyliczenie wygląda następująco: (suma ubezpieczenia przyjęta na polisie / rzeczywista wartość przedmiotu ubezpieczenia) x wysokość szkody

 

Sposobem na uniknięcie takiej przykrej sytuacji jest oczywiście ustalenie sumy ubezpieczenia na odpowiednim poziomie, równym wartości ubezpieczanego mienia. Częściowo zabezpiecza nas włączenie do umowy ubezpieczenia klauzuli Leeway, wyłączającej zasadę proporcji jeśli procent niedoubezpieczenia nie przekracza określonej klauzulą wysokości - najczęściej jest to 20%. Tak więc klauzula Leeway 120 oznacza, że przy niedoubezpieczeniu do 20% zasada proporcji nie będzie stosowana. Celem tej klauzuli jest zabezpieczenie klienta przed błędem w oszacowaniu wartości przedmiotu ubezpieczenia i jest ona stosowana najczęściej do ubezpieczeń mienia od wartości odtworzeniowej.

 

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

 

Na tzw. pierwsze ryzyko, w ubezpieczeniach firmowych najczęściej ubezpieczane jest mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku. W tym przypadku sumą ubezpieczenia nie musi już być wartość całkowita ubezpieczanego mienia, a zamiast tego do wyznaczenia sumy ubezpieczenia powinniśmy wziąć pod uwagę maksymalną jednorazową, pierwszą szkodę. Ubezpieczając towar o wartości 1 mln zł w magazynie, jeśli nie widzimy ryzyka utraty całości towaru przy jednym włamaniu, ubezpieczamy go do wysokości potencjalnej pierwszej szkody. Jeżeli ustalimy sumę ubezpieczenia np. na 100 tys. zł i na skutek włamania stracimy towar za 100 tys, zł lub mniej to ubezpieczyciel pokryje całość naszych strat i oczywiście nie będzie tu już mowy o żadnej proporcji.

 

Warto więc sprawdzić jak zostało ubezpieczone mienie firmy i zadbać o to żeby w razie szkody ubezpieczenie w pełni pokryło poniesione straty.