Pakiet ubezpieczeniowy GoBiznes w towarzystwie Gothaer przeznaczony jest dla małych i średnich firm, których majątek w jednej lokalizacji nie przekracza 10 milionów złotych lub 20 milionów we wszystkich lokalizacjach.

 

Pakiet GoBiznes oferuje ubezpieczenie firmy od wszystkich ryzyk związanych z prowadzeniem działalności i można dzięki niemu ubezpieczyć:

 

  • Budynki, budowle i lokale
  • Maszyny, urządzenia, wyposażenie
  • Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
  • Wartości pieniężne
  • Mienie pracowników i osób trzecich
  • OC działalności gospodarczej
  • NNW dla pracowników
  • Ochronę prawną 

 

Dzięki temu pakietowi wszystkie ubezpieczenia firmowe możesz mieć na jednej polisie i uzyskać z tego tytułu dodatkowe zniżki. Ponadto możesz korzystać z telefonicznej asysty prawnej.

 

Chętnie poznamy specyfikę Twojej firmy i zaproponujemy najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia.